Torbjørn Veie

Vinne IL har i sitt styremøte 11. august vedtatt å nominere Torbjørn
Veie som kandidat til ildsjelprisen 2021 etter forslag fra tidligere leder i
Vinne IL Trond Stensland.


Torbjørn har hatt svært stor betydning for idrettslaget gjennom svært mange år og har lagt
ned en uvurderlig innsats for idrettslaget, både med startnummer på og som tilrettelegger.


Torbjørn har siden tidlig på 1980-tallet vært aktiv i friidretten i Vinne IL. Han har alltid vært
engasjert i laget og hatt tillitsverv så godt som kontinuerlig i ca. 40 år. Han deltok i
landevegs-, terreng- og baneløp, samtidig som han var oppmann og styremedlem av
friidrettsavdelingen i Vinne IL. Han var fra første stund selvskreven oppmann og lagleder for
St. Olavsloppet, med inntil tre lag å administrere på en gang.


Torbjørn var også den som i ca. 20 år ledet den ukentlige «herretrimmen» på skolen.
Når det gamle klubbhuset ble bygd i 1989/90, var Torbjørn selvskreven teknisk leder og en
av de mest ivrige dugnadsdeltakere.


Også etter at han ble pensjonist har han engasjert seg i trim, løping og tilrettelegging. Når
kommunen ville rive klubbhuset, engasjerte idrettslaget med Torbjørn seg raskt for å få
kommunen til å erstatte klubbhuset. Han er en av de få som har vært med å administrere og
bygge to klubbhus for samme idrettslaget! Under byggingen av klubbhuset som nå nærmer
seg ferdig har Torbjørn fulgt opp byggeplassen nesten daglig og hatt løpende dialog med
håndverkere og myndigheter. Dette er noe styret i idrettslaget ikke hadde hatt mulighet til å
gjøre på samme måte uten innsatsen fra Torbjørn. På frivillig basis, og som vanlig uten noen
form for økonomisk kompensasjon, har Torbjørn vært idrettslagets konsulent, tilrettelegger
og daglig oppfølger i byggeperioden.


Torbjørn har gjennom mange tiår hatt enorm betydning for lokalsamfunnet i Vinne, og har
gjennom anlegget som nå nærmer seg ferdig bidratt til at vi får på plass et moderne anlegg,
som kommer fremtidige generasjoner til nytte og skaper idrettsglede.


Vi mener Torbjørn Veie er en svært verdig kandidat til Idrettsrådets ildsjelpris 2021.

Vinne 11. august 2021


Styret i Vinne IL
v/Anne Segtnan, leder Vinne IL

Trond Stensland, tidligere leder Vinne IL