Tor Ove Hallem

Tor Ove (f. 1966) er mer eller mindre født inn i Stiklestad IL og har helt siden ungdomstiden vært svært aktiv med å tilrettelegge for ski/skiskyting i Blommen skisenter. Her har Tor Ove virkelig gått i sin fars Odd sine fotspor.
Den entusiasmen og standhaftigheten Tor Ove har lagt ned i forbindelse med de siste års oppgraderingen av Blommen skisenter har vært helt uvurderlig. Oppgraderingen av Blommen har vært et kjempeløft for Stiklestad IL, og de fleste av idrettslagets medlemmer har bidratt med utallige dugnadstimer. Imidlertid er det en person som fremstår som den som har drevet prosjektet fremover, fanget opp alle løse tråder, stått på sent og tidlig, hatt ansvaret for organiseringen og logistikken rundt prosjektet, og det er Tor Ove. Selv om det heter at ingen er uerstattelig i slike prosjekt, så kan vi begynne å tvile når det gjelder Tor Ove og oppgraderingen av Blommen skisenter. Uten hans entusiasmen og arbeidsinnsatsen Tor Ove har lagt ned, er det jaggu ikke sikkert at man hadde kommet i mål med et slikt prosjekt.
Men det er ikke bare i forbindelse med dette prosjektet at Tor Ove har engasjert seg i Stiklestad IL. Det å skape aktivitet i klubben, og spesielt i Blommen skisenter, har vært, og er, det han alltid ivrer for å skape. Stor var nok derfor gleden når han kunne ønske landets 14-16 åringer velkommen til hovedløp i orientering oppi Blommen i 2014.
Orientering har, ved siden av Stiklestad IL, vært Tor Ove sin store lidenskap. Han har i en årrekke vært en pådriver for å skape orienteringsaktivitet i regi av Verdal o-klubb. O-kart, løypelegging, det å legge til rette for treninger og selv trene ungdommer ligger hans hjerte nærmest. O-klubben har de siste årene lyktes med rekrutteringsarbeidet, og flere unger, ungdommer og nye familier har oppdaget hvilken fantastisk sport orientering er. Tor Ove har vært en viktig bidragsyter i forbindelse med dette rekrutteringsarbeidet. Han er sjelden inkluderende og det lyser glede av øynene hans når han kan gi en hjelpende hånd til nye o-løpere. Hans inkluderende væremåte har vært viktig for at nye o-løpere og o-familier føler seg velkommen inn i klubben, noe som igjen medfører at de nye blir værende i o-klubben.
Tor Ove er lidenskapelig opptatt av o-kart og løypelegging. Han kan sitte timevis å studere o-kart, veivalg etc. Han er usedvanlig flink til å inkludere de yngre løperne i diskusjonene om veivalg, hvordan løpet gikk osv., noe som gjør at de yngre løperne føler seg sett og ivaretatt. Dette er usedvanlig viktig, men lett å glemme for mange av oss andre. Men for Tor Ove sitter dette i hjernebarken. Når det gjelder o-kart og løypelegging er ingen oppgave for små eller for stor. Han bidrar med løypelegging helt fra enkle treninger til å være løypelegger under neste års NM helg som Verdal OK arrangerer i september 2019.
Tor Ove sitt bidrag både i Stiklestad IL og Verdal OK må sies å være uselvisk og er basert på et glødende engasjement for idrett generelt og ski/skiskyting og orientering spesielt. Spesielt imponerende er det at engasjementet ikke har blitt noe mindre med årene, heller tvert imot. Tor Ove har fortsatt et glødende engasjement for å skape aktivitet både i Stiklestad IL og Verdal OK, spesielt blant barn og ungdommer.