Snorre Hjelde

snorre hjelde
Foto: Sander Sandvik – Innherred

Årets ildsjel – 2014

Siden formannsjobben i fotballavdelingen i 1973 har Snorre Hjelde i mer enn 40 år bekledd forskjellige tillitsverv i Vuku I.L. Skjematisk vil vi regne opp hans innsats slik:

  •    10 år som oppmann i fotball
  •     3 år som hovedtrener A- laget
  •     11 år som formann i hovedkomiteen
  •     2 år som styremedlem i yngres fotballavdeling
  •     7 år som styreformann i fotball senior, derav 2 år som leder
  •     11 år som styremedlem i hovedlaget, derav 9 år som leder

I løpet av hans lange karriere i laget er det blitt bygget to klubbhus. Det første på 1980-tallet, det siste i 2010. Det er videre bygget to baneanlegg for fotball, friidrettsbane og lysløype. Ved alle disse arbeidene har Hjelde stått sentralt både som dugnadsdeltager og ikke minst som administrator.

Det siste, og største løftet for laget har vært planlegging og gjennomføring av flerbrukshallen i Vuku. Da de første planene om en fotballhall kom, var det snakk om en dukhall. Siden gikk man bort fra denne ideen, og gikk for en sandwichhall i stedet. Det at et lite idrettslag tok på seg et slikt kjempeløft til over 20 millioner kroner, er ikke minst takket være Snorre Hjelde. Han ivret for ideen fra første stund, selv om hans syn ble møtt med skepsis både i styret og lokalmiljøet.

I dag er hans argumentasjoner og iver for anlegget akseptert og har full oppslutning i lokalmiljøet. Han har også maktet å skape entusiasme for anlegget både innen kommunen og fylkeskommunen, der han etter hvert har skaffet seg et betydelig kontaktnett.

Evnen til å skape positive relasjoner er en av Hjeldes styrker. I hans tid som leder i yngres avdeling var deltagelse i Norway Cup et årlig fenomen. Ofte ble avslutningene på fotballsesongen holdt i ekteparet Hjeldes private hjem.