Jarle Aurstad

jarle aurstad
Foto: Kristian Stokdahl – Innherred

Året ildsjel – 2015

Jarle har siden først på 70-tallet og fram til dags dato gjort en enestående og oppofrende innsats for laget og kommunen på en rekke områder. Her kan bl.a. anføres:

 • Leder av hovedlaget en rekke år og styremedlem i enda flere
 • Styremedlem i skigruppa i sammenhengende 21 år
 • Eneansvarlig scooterkjøring og løypenett i over 20 år, deretter medlem i løypekomiteen i over 20 år, det vil si over 40 år sammenhengende engasjement i løypekjøring
 • De siste 20 årene har Jarle vært en meget solid pådriver i byggingen av skihytta, lysløypeanlegget, maskinbu, tidtakerbu etc. på Marka skistadion
 • Var den store drivkraften ved utbygging og restaurering av Fånetthytta i 2011-2014, og Jarle sto selv for utrolige 1500 dugnadstimer i løpet av de 2,5 årene prosjektet pågikk
 • Han har vært et meget aktivt medlem i de fleste komiteer som har vært nedsatt de siste 40 årene i driften av laget
 • Han har også engasjert seg mye i friidrett, og var bl.a. drivkraften og motivatoren bak at idrettslaget ble med på St. Olofsloppet. Han var også med på å starte Leksdalsvatnet rundt, en stafett som ble brukt som oppkjøring til St. Olofsloppet
 • Jarle setter sin ære i å utføre alle oppdrag etter høyeste standard. Når han kjører løypemaskin eller snøscooter er han ofte oppe i 5-6-tida for å være ferdig før de første trimmerne kommer
 • Jarle er også et teknisk unikum. Et eksempel er konstruering av et hydraulisk system på glattebrettet på tråkkemaskina for å oppnå en bedre skøytetrase. Dette er en løsning som også leverandøren av verdens mest solgte tråkkemaskin har fattet interesse for. Han konstruerte også en hydraulisk sporsetter til å ha bak snøscooteren på 80-tallet, sannsynligvis den første i sitt slag i Trøndelag og landet forøvrig
 • I tillegg til en fantastisk jobb for idrettslaget, og dermed for hele kommunens befolkning, finner han også tid til andre ildsjeljobber. Eksempelvis har han vært byggeleder ved utvidelse av samfunnshuset i bygda. Og alt er utført på dugnad, aldri har betaling vært noe tema
 • Jarle ble utnevnt til idrettslagets første æresmedlem under lagets 80-årsjubileum i 2001
 • Jarle er vår fremste kontinuitetsbærer, og er å regne som en institusjon i bygda
 • «Hainn Jarle» har blitt et begrep som står for engasjement, kontinuitet, identitet, dugnad og raushet, rett og slett en ekte ildsjel!