Ina Flotten Sørensen

Ina Flotten Sørensen
Foto: Frode Strand

Ina Flotten Sørensen har vært en sentral kraft i Verdal og Omegn Rideklubb helt fra klubben
ble stiftet i 1986. Ina var den gang bare 10 år gammel, men allerede en aktiv medhjelper,
både ved dugnader på klubbens ridebane, som den gang lå ved Eng snekkeri – og som
hestepasser for klubbvenninner som konkurrerte med egne hester.


Etterhvert som klubben etablerte seg med klubbstall på Bakketun, ble hun en sentral person
der. Og bidro med sitt engasjement og dugnadsvilje til mange slags aktiviteter som klubben
arrangerte.


Etterhvert som hun ble eldre har hun vært engasjert i en rekke styreverv, og var allerede
som 18-åring leder i rideklubben, og har siden den gang hatt verv omtrent uavbrutt. I tillegg
til verv i klubben har hun også hatt verv i Nord-Trøndelag Rytterkrets, vært Verdal og Omegn
Rideklubbs delegat til ulike samlinger regionalt og nasjonalt, vært stevneleder på klubb-,
distrikts-, og landsstevner, vært lagleder for klubbens lag ved Norgesserie, Kretsmesterskap,
Regionmesterskap og Norgesmesterskap, vært trener i klubben og ridelærer ved Sandslia
Ridesenter, og showgeneral for juleshow, hestens dag og andre aktiviteter og arrangement i
klubbens regi. Hun har også utmerket seg som aktiv utøver i både sprang, dressur og feltritt
– tildels på krevende hester som få andre klarte å ri.


Vi kjenner Ina som en tøff, ærlig, tålmodig, lojal og usedvanlig arbeidsom dame. Ut fra det
ovenfor nevnte er det lett å forstå at hun har brukt mye av sin fritid på klubben og sporten.
Hun er alltid en pådriver og humørspreder, smilende og blid – men også tydelig og klar når
det er behov for å si fra om forhold som ikke er i orden, være seg internt eller eksternt.
I de siste årene har Ina viet mye av sin kapasitet til stevneutvalget, og hun har nok på mange
vis vært en avgjørende faktor til at Verdal og Omegn Rideklubb, som eneste rideklubb i
Nord-Trøndelag Rytterkrets, har fått tillit til å arrangere Landsstevner.


Vi har mye å takke Ina for gjennom snart 35 år – hun er virkelig en ildsjel!