Gunhild Bredesen og Arne Okkenhaug

Gunhild (f. 1963) og Arne (f. 1958) har i en årrekke vært sentrale personer i all orienteringsaktivitet i regi av Verdal o-klubb. Arne er mer eller mindre født inn i Verdal o-klubb og har vært svært aktiv med å tilrettelegge for o-aktiviteter siden slutten av 1970-tallet. Selv om Arne var leder av o-klubben i perioden 1996-98, og hadde verv som kasserer og sekretær før den tid, er det først og fremst i UTI-komitéen at Arne, og etter hvert Gunhild, har bidratt med sin kompetanse innen orientering. UTI står for Utvikling, Trening og Instruksjon (UTI), og tilsvarer sportslig komité. Etter at Arne gikk av som leder av o-klubben i 1998 har Arne hatt verv i UTI-komiteen, oftest som oppmann eller leder av komitéen helt frem til dags dato. I dag er han oppmann for o-klubben. Gunhild kom inn i Arne sitt liv i 2005, og fra første dag ble hun et aktivum for o-klubben og for UTI. Med Gunhild fikk o-klubben nye impulser på treningssiden som bidro til økt kvalitet på treningene hos o-klubben.

Selv om det er mange i o-klubben som bidrar til den høye aktiviteten i o-klubben, er Gunhild og Arne limet som binder all o-aktivitet i o-klubben sammen. De er kontinuitetsbærerne i tilretteleggingen for o-aktivitetene i o-klubben. De tar ansvar og knytter de forskjellige aktivitetene sammen til en helhetlig plan hvert år. De tar ansvar for å legge til rette for at treninger, klubbløp, kretsløp, samlinger, klubbturer og all annen o-aktivitet er inkluderende og tilpasset nivået til de som deltar. Treningene og klubbløp (treningsløp, o-karusell etc) er tilpasset alle, fra våre råtasser til våre ungdomsløpere og seniorløpere helt opp til over 80 år, og alle får et tilbud tilpasset deres nivå. Dette er krevende, og medfører mye arbeid i forkant av treningene. Gunhild og Arne har vært sentrale personer i o-klubbens satsing på råtasser de siste fem årene. Råtasser er nybegynnere i alderen 8-12 år, og siste sesong var oppslutningen rekordhøy med opptil 40 unger på noen av råtasskveldene. For å inkludere foreldrene arrangerte Arne foreldrekurs, mens Gunhild var en av flere som lærte opp råtassene i bruk av kart og kompass.

Det er viktig for Gunhild og Arne, og spesielt viktig at de yngste og/eller uerfarne o-løperne og deres foreldre blir sett og ivaretatt. Både Gunhild og Arne tar heller og hjelper disse under trening enn å trene selv. Også når klubben drar ut på klubbturer og eksterne kretsløp bidrar Gunhild og Arne i første rekke til at de får en god opplevelse. O-klubbens klubbturer arrangeres som sosiale tur som bidrar til at o-klubbens medlemmer bindes sterkere sammen.
Gunhild og Arne har vært og er de som planlegger logistikken rundt klubbturene (ordner overnatting, felles bespisning, transport m.m.).

Verdal o-klubb har de siste årene deltatt i planleggingen og gjennomføringen av Verdalssamlingen, der o-klubben har hatt ansvaret for en del av samlingen enten lørdag eller søndag. Gunhild og Arne har også her tatt ansvar på o-klubbens vegne og bidratt til at deltagerne i Verdalssamlingen har fått en smakebit på hvor vilt, vakkert og rått orientering er. Gunhild og Arne sine bidrag må sies å være uselvisk og er basert på et glødende engasjement for idrett generelt og orientering spesielt. Spesielt imponerende er det at engasjementet ikke har blitt noe mindre etter at egne unger har blitt voksne og flyttet hjemmefra. Gunhild har også et glødende engasjement for sunn jenteidrett, og har tatt spesielt godt vare på o-klubbens o-jenter.