Om idrettsrådet

Formål

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i Verdal kommune. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Oppgaver

Idrettsrådet skal:

  • Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet
  • Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene
  • Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram
  • Være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke

Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt nivå.

Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom idrettsrådet.

Lov for Verdal Idrettsråd – 07.02.2022

Lov for Verdal Idrettsråd – 21.01.2020

Organisasjonsplan Verdal Idrettsråd

Godkjenning av revidert lov for Verdal Idrettsråd – 11.04.2016

Lov for Verdal Idrettsråd – 15.03.2016

Verdal Idrettsråd 50 år