Kjentmannsmerket


Kjentmannsmerket i Verdal ble startet av Verdal kommune ved Friluftsnemnda i 1970 der det først ble satt ut 16 poster og i 1971 ytterligere 16 til. Det har ikke lyktes å få tak i protokoller fra Friluftsnemnda, men ifølge flere reportasjer i lokalavisa Verdalingen har vi fått en rimelig god oversikt over oppstarten. Kjentmannskomiteen besto i oppstarten av leder Arne Peder Ward, Reidar Prestmo, Alf Daling, Henrik Hoel Woll og Svein Myhre. Unntatt Myhre som kom fra idretten var det Friluftsnemndas medlemmer som var med i komiteen. Vinteren 1971 ble det også startet” Dagens løype” som var et tilbud på ski for store og små til utvalgte kjentmannsposter. Idrettens Kontaktutvalg koordinerte opplegget og idrettslagene i bygda påtok seg oppmerking/kjøring av løyper og ordnet med parkeringsplass.

17.10.1972 refererer Verdalingen at 35 poster er satt opp i fjellterrenget i Verdal i samarbeid med lokale idrettslag og interesserte enkeltpersoner. Verdalingen skriver videre at i Verdal er det bokstavelig talt gått sport i dette tilbudet som har møtt en enestående interesse. Det er solgt over 2200 stemplingskort. En møter ute i løypene folk som aldri før har tenkt på trening av sin egen kropp. Sist vinter ble det arrangert 10 dagens løyper. Det kan nevnes at på en søndag var det ca. 700 i løypa og 200 biler parkert ved løypas startsted. Kjentmannsmerket var et populært tiltak på 70 tallet, men da engasjementet avtok utover 80-tallet, fikk aktiviteten en pause.

I møteboka fra Friluftsnemnda 20.02.91 ble sak om å blåse liv Kjentmannsmerket behandlet og vedtatt. IKU, senere Verdal Idrettsråd ble kontaktet. IKU (senere Verdal Idrettsråd) imøtekom henvendelsen og påtok seg og få i gang Kjentmannsmerkene igjen og overtok ansvaret for Kjentmannsmerket. Overskuddet som sto igjen, ble gitt av Friluftnemda til IKU som startkapital. Avisa skriver at i 1991 ble 16 poster satt opp igjen og fikk egne skilt med klippetang. I 1992 ble ytterlig 16 poster oppsatt. Erfaringene fra forrige gang Kjentmannsmerkene var i drift har fått arrangøren til å lage andre rutiner. Tidligere var det en liten kasse med ei stemplingspute på fjelltoppene, som etter hvert ble ødelagt spesielt av jegere som lot skytelysten gå ut over kassene. Denne gangen er det festet orienteringstenger på skiltene som det står skrevet Kjentmannsmerket i Verdal og navn på posten. Det ble også utplassert treskilt/retningsviser på nærmeste parkeringsplass som viste veien til posten. Det ble også opprettet en Kjentmannskomitee med Ann Sissel Vehus, John, Fossland, Robert Fjerdingen, Georg Sørmo og Jon Overmo. Utover 90 tallet var det god aktivitet, men som avtok noe fra slutten av 90 tallet og utover.

Aktiviteten tok seg opp igjen da det i 2006 ble igangsatt en oppgradering av postene. Ny beskrivelse av postenes startsted ble laget da den forrige var veldig vanskelig å finne fram til for ukjente.

Trond Nordal designet stativ for montering på startpunktet og Vidar Molden monterte dem. Første stativet ble satt opp av Trond og Ingrid Sørgjerd ved klubbhuset i Leirådalen. Beskrivelse, navn og kart for hver post ble montert på stativet. Ole Morten Larsen ordnet og la inn oversikt over postene på sidene til Verdalsbilder.

Vinteren 2016 fremmet Verdal Idrettsrådet forslag om en ny oppgradering av ti Kjentmannsmerker og i samarbeid med kommunen ble det søkt Fylkeskommunen om midler igjennom turskiltprosjekt.

Styret besluttet i 2017 å oppgradere alle øvrige Kjentmannsmerkene med skilting, trekking, kasser på toppen og infotavle ved starten, samt utvide til 40 poster. Idrettsrådet søkte om penger gjennom Fylkeskommunens turskiltprosjekt, Gjensidigestiftelsen, SpareBank 1 SMN og andre. Idrettsrådet har et godt samarbeid med Verdal kommune, Værdalsbruket, Statskog, Verdal Fjellstyre og grunneierne. Prosjektet ble ferdigstilt sommeren 2019.

Kjentmannsmerket feirer 50 år i 2020 og i den forbindelse vedtok styret en utvidelse med 10 nye poster til 50 poster (50 år/50 poster). Videre å utarbeide nytt registreringshefte, registreringskort og en infofolder for utdeling til alle husstandene i Verdal. Ny APP for registrering er også laget til jubileumsmarkeringa 1.juli. Utvidelsen ble finansiert med spillemidler og andre midler fra Fylkeskommunen, Sparebanken, Værdalsbruket og andre samarbeidspartnere.

Idrettsrådet har også samarbeid med Verdal kommune, Værdalsbruket, Statskog og Verdal fjellstyre om klopplegging fra Kavlebrua og inn til Kjentmannsnposten på Grønningen. Prosjektet ble ferdigstilt juni 2020. Idrettsrådet og Verdal kommunen kloppla også våren 2019 noen partier til Kjentmannsnposten på Bjørkvatnet og Kvindfjellet for å bedre tilgjengeligheten.

Det er gjort en kjempestor dugnadsinnsats av Kjentmannskomitee med planlegging, utforming av tavlene, oppsetting av merking osv.