Informasjon om Kjentmannsmerket og APP

KJENTMANNSHEFTET INNEHOLDER
Oversiktskart som viser hvor de enkelte postene ligger i naturen. Beskrivelse av de enkelte postene og noe annen informasjon.


REGISTRERINGSKORT
Registreringskortet er bakerste omslag i heftet og har en nummerert rute tilsvarende hver post. Det er forskjellige klippetenger på hver post. Klipp hull med klippetanga i ruta med samme nummer som posten du besøker.


PREMIERING
Bronsemerket 10 ulike poster
Sølvmerket 20 ulike poster
Gullmerket 30 ulike poster
Gullmerket for 2. gang og mer kvalifiserer til tallerken med motiv fra ulike poster.
Vi har klar samleserien med tallerkener fram til 15 år.
Premiene leveres ut på Servicekontoret, og er gratis.


FADDERE
Idrettsrådet har opprettet en fadderordning til hver post, der fadderne har ansvaret med å holde oppsyn med at alt er i orden og lese av besøkstallet årlig medio oktober, og melde inn til Idrettsrådet.


SALG AV REGISTRERINGSHEFTE
Registreringshefte kr 250,-
Registreringskort kr 100,-
Kan kjøpes på:
• Servicekontoret • Bremseth Sport • Intersport
• Scandic Stiklestad
• Vuku Bilsenter • Nava Sport VerdalAPP
I Kjentmannsmerket sin nye APP, kan du planlegge dine turer, registrere dine besøk, og få en samlet oversikt over alle dine turer. Tilgang til APPen får man ved å taste inn serienummeret fra heftet eller registreringskortet. De som allerede har registreringskort eller kjøper før 1. juli, får nytt registreringshefte m/ kort GRATIS ved innbytte av dette på Servicekontoret . Du får overføre alle turene som er registrert tidligere til det nye registreringskortet.

APP kan lastes ned ved å åpne følgende nettside på telefonen eller nettbrettet ditt: https://kjentmannsmerket.app

Den ligger ikke ute på Appstore eller Google Play.

Bruksanvisning Kjentmannsmerket APP

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER:

Følg oss på sosiale medier


VIS HENSYN OG
TA VARE PÅ NATUREN

• Bruk anviste P-plasser
• La dyr på beite få beite i fred og vis respekt for dyr og natur
• Husk å lukke grinder og lignende etter deg
• Ta med deg søppelet hjem
• Fra 1. april tom 20. august er det båndtvang, men vi oppfordrer til båndtvang hele aktivitetsperioden
• Husk at bæsjeposer skal tas med hjem
• Bruk av ild og bål i skog og mark er forbudt i perioden 15. april til 15. september
• La reinen være i fred
• Husk at all ferdsel skjer på eget ansvar
• Vi ønsker ikke at våre aktiviteter skal være til belastning for folk som bor i områdene der vi legger våre ruter


Ha en fin tur!