Idrettsanlegg

 

Basseng

Verdal svømmehall Verdalsøra barneskole / Verdalsøra ungdomsskole
Varmebasseng Leklemåsen

Ballbinger

Vinne skole
Ørmelen skole
Stiklestad skole
Verdalsøra barneskole
Volden skole

Fotballbaner

Gressbaner

Verdal stadion 11-er, 7-er, 5-er
Vinne stadion
Lyng stadion
Vuku stadion
Ness-banen
Leksdal stadion
Inndal stadion
Elneshøgda
Ørmelen skole Litt under minstemålet for 11-er-fotball

Kunstgressbaner

Verdal stadion
Leksdal
Ørmelen
Vinne
Stiklestad
Garnes
Ness oppvekstsenter

Grusbane

Vinne

Golfbane

Trones 18 hull

Gymnastikksaler

Alle skolene

Haller

Verdalshallen Verdal videregående skole
Ørahallen Verdalsøra barneskole / Verdalsøra ungdomsskole
Stiklestadhallen Teglverket Stiklestad
Vukuhallen Vuku stadion

Lysløyper/Skiløyper/Skianlegg

Bjartan Helgådal
Bjørstadhøgda Helgådal
Blommen Stiklestad
Garnes Inndal
Marka Leksdal
Vinne

Skøytebaner

Grusbane Verdal videregående skole
Ishockeybane Forbregd Lein
2/3 av størrelsen til en vanlig hockeybane