Samspill med andre

Idrettens annleggsplan i Verdal
Idrettens Anleggsplan 2018-2022
Idrettens Anleggsplan 2016-2020

Samarbeidsavtale med Verdal Kommune
Samarbeidsavtale Verdal Idrettsråd og Verdal Kommune – Revidert 2024
Samarbeidsavtale Verdal Idrettsråd og Verdal Kommune – Revidert 2020
Samarbeidsavtale Verdal Idrettsråd og Verdal Kommune – Revidert 2016
Samarbeidsavtale Verdal Idrettsråd og Verdal Kommune 2010

Samarbeidsavtale med Bedriftsidrettskretsen
Samarbeidsavtale Ti på topp – Revidert 2023
Samarbeidsavtale Ti på topp – Revidert 2019
Samarbeidsavtale Ti på topp – Revidert 2015
Samarbeidsavtale Ti på topp – Fra 2012

LAM Midler
Fordeling ekstraordinært tilskudd fra NIF 2024
Tildelingsbrev ekstraordinært tilskudd fra NIF 2024
Fordeling ekstraordinært tilskudd fra NIF 2023
Tildelingsbrev ekstraordinært tilskudd fra NIF 2023
LAM Midler 2023
LAM Midler 2022
LAM Midler 2021 – Ekstraordinær tildeling
LAM Midler 2021
LAM Midler 2020
LAM Midler 2019
LAM Midler 2018
LAM Midler 2017
LAM Midler 2016
LAM Midler 2015

Kommunalt driftstilskudd
Kommunalt driftstilskudd 2023
Kommunalt driftstilskudd 2022
Kommunalt driftstilskudd 2021
Kommunalt driftstilskudd 2020
Kommunalt driftstilskudd 2019
Retningslinjer Kommunalt driftstilskudd – Revidert 2019
Kommunalt driftstilskudd 2018
Kommunalt driftstilskudd 2017
Kommunalt driftstilskudd 2016
Kommunalt driftstilskudd 2015
Retningslinjer Kommunalt driftstilskudd – Revidert 2015
Kommunalt driftstilskudd 2014
Kommunalt driftstilskudd 2013
Kommunalt driftstilskudd 2012
Retningslinjer Kommunalt driftstilskudd 2011

Prioritering spillemidler
Prioritering spillemiddelsøknader Verdal Idrettsråd og Verdal Kommune 2023/2024
Prioritering spillemiddelsøknader Verdal Idrettsråd og Verdal Kommune 2022/2023
Prioritering spillemiddelsøknader Verdal Idrettsråd og Verdal Kommune 2021/2022
Prioritering spillemiddelsøknader Verdal Idrettsråd og Verdal Kommune 2020/2021
Prioritering spillemiddelsøknader Verdal Idrettsråd og Verdal Kommune 2019/2020
Prioritering spillemiddelsøknader Verdal Idrettsråd og Verdal Kommune 2018/2019
Prioritering spillemiddelsøknader Verdal Idrettsråd og Verdal Kommune 2017/2018
Prioritering spillemiddelsøknader Verdal Idrettsråd og Verdal Kommune 2016/2017
Prioritering spillemiddelsøknader Verdal Idrettsråd og Verdal Kommune 2015/2016

Diverse
Årshjulet spillemidler Verdal Kommune
Temaplan for idrett, leik, fysisk aktivitet og anlegg 2022 – 2022
Analyse og kunnskapsgrunnlag Temaplan for idrett, leik, fysisk aktivitet og anlegg 2022 – 2026
Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet Verdal kommune 2015 – 2018