Verdal Idrettsråd

2013-07-26 13.17.19 2013-09-10 18.27.31 2013-08-25 13.26.50
Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen. Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på kommunalt og interkommunalt nivå.
Idrettsrådet skal:
– styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet, 
– foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene, og utarbeide langsiktig prioriteringsliste for bygging av idretts- og nærmiljøanlegg, 
– fastsette tildelingskriterier for Lokale aktivitetsmidler (LAM) basert på Kulturdepartementets kriterier, NIFs krav og anbefalinger, samt lokale forhold. 
Idrettsrådet bør synliggjøre idrettens lokale omfang, samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram basert på overordnet rammeverk og lokale behov. 
Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom idrettsrådet.
Verdal Idrettsråd 50 år

Siste Nytt:

 

5 dager siden

Verdal idrettsråd
Idrettstinget ba idrettsstyret på fritt grunnlag utarbeide en nasjonal tiltaksplan mot økonomiske barrierer. Planen skal legges frem for diskusjon på Ledermøtet i 2024, og fremmes for vedtak til Idrettstinget i 2025. Idrettstinget vedtok også at det så raskt som mulig iverksettes en oppdatert kartlegging av de største kostnadsriverne i norsk idrett. ... Se merSe mindre
Se på Facebook

2 uker siden

Verdal idrettsråd
Idrettsråde repsentert ved styremedlem Ann Sissel Vehus under åpninga av frisbeebanen til Verdal Frisbeeklubb i dag.Åpninga ble foretatt av Ordfører Pål Sverre FikseNy idrett og nytt anlegg i Verdal, Idrettsråde gratulerer så masse. ... Se merSe mindre
Se på Facebook

3 uker siden

Verdal idrettsråd
Se på Facebook