Verdal Idrettsråd

Verdal Idrettsråd

2013-07-26 13.17.19 2013-09-10 18.27.31 2013-08-25 13.26.50
Verdal Idrettsråd skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen. Blant idrettsrådets oppgaver er å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter, og å fordele tilskuddene til «Lokale aktivitetsmidler» (LAM).

 

Siste Nytt:

Stiklestad il presenterer utbygginga av Blommen på Skiforbundets Anleggseminaret i Oslo i dag,

Facebook photo

Kjentmannsmerke nr 17.Grønningen og nr 18. Hermannssnasa.

Infotavle er nå oppsatt på utgangspunktet (Kavelbrua) med trekking til Grønningen og vidrer til Hermannssnasa.

Så det er flere alternativer, dagens merket rute til Grønningen - ny trekking der klopplegging forhåpentligvis kommer i 2020, det nærmer seg sluttbehandling i den saken og ruten forbi Melbyvollen som ikke er merket.

Ønsker alle en fin tur.

Facebook photo

Idrettsrådet på Fylkeskommunens konfera
nse for idrett og friluftsliv på Stjørdal

Facebook photo

Kjentmannsmerke nr 32 Våttåhaugen.

Idrettsrådet har inngodt avtale med grunneier Terje Grønn om ny oppgang til Våttåhaugen fra Lydhagen.

Tavle og merking er oppsatt, så benytt denne fine trassen.

Ta av ved Lein og følg skiltet til Lydhagen - god parkeringsplass.

Det er nå to oppganger til Våttåhaugen.Tidligere oppgang med bomvei kan også fortsatt benyttes.

Facebook photo

Idrettsrådet har forbedret merkinga til Kjentmannspost nr. 33. Blåbergan med og sette opp en infotavle ved parkeringsplassen på Kåra.

Det er mange som kommer etter promenaden fra sentrum og mange bruker Kåra som utgangspunkt for en fin tur runden om Blåbergan - golfbanen og tilbake til Kåra.

Tavla på Kåra kommer i tillegg til den som står på parkeringsplassen ved golfbanen.

Idrettsrådet ønsker alle en fin tur i fine omgivelser.

Facebook photo