Verdal Idrettsråd

Verdal Idrettsråd

2013-07-26 13.17.19 2013-09-10 18.27.31 2013-08-25 13.26.50
Verdal Idrettsråd skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen. Blant idrettsrådets oppgaver er å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter, og å fordele tilskuddene til «Lokale aktivitetsmidler» (LAM).

 

 

Siste Nytt:

Mange mulige støtteordninger for idrettslag😊

ÅRSMØTE 2019:
Verdal Idrettsråd inviterer til Årsmøte tirsdag 26. mars.

Sted: Klubbhuset til Vinne Skilag - kl 18.00 med Vinne Skilag som vertskap.

Årsmøtedokumenter vil bli utsendt innen en uke før Årsmøte.

Saker som ønskes behandlet, sendes til styret ved leder innen 6. mars på meil p.elvebo@vktv.no

Noe for klubbene i Verdal?

Facebook photo