Verdal Idrettsråd

Verdal Idrettsråd

2013-07-26 13.17.19 2013-09-10 18.27.31 2013-08-25 13.26.50
Verdal Idrettsråd skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen. Blant idrettsrådets oppgaver er å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter, og å fordele tilskuddene til «Lokale aktivitetsmidler» (LAM).
Verdal Idrettsråd 50 år

Siste Nytt:

Idrettsrådet gratulerer Jarle Aurstad Leksdal IL som årets ildsjel i Trøndelag.
Offentliggjøring ble markert av klubben i dag i Marka skistadion i Leksdal.
Jarle går dermed videre i lag med en ildsjel fra hvert fylke til sluttrunden om årets ildsjel i Norge.

Facebook photo