Verdal Idrettsråd

Verdal Idrettsråd

2013-07-26 13.17.19 2013-09-10 18.27.31 2013-08-25 13.26.50
Verdal Idrettsråd skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen. Blant idrettsrådets oppgaver er å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter, og å fordele tilskuddene til «Lokale aktivitetsmidler» (LAM).
Verdal Idrettsråd 50 år

Siste Nytt:

Styre ønsker alle en riktig God Påske 🐥🐥

Facebook photo

Dialogmøte i Verdal med ordfører Pål Sverre Fikse, ny kommunaldirektør Geir Olav Jensen, leder av idrettsrådet Paul Elvebø og idrettskretsen ved Jonas Austmo Kolstad. Bakgrunn for møtet gjennomgang av den allerede signerte samarbeidsavtalen mellom kommune og idrettsråd.
Verdal idrettsråd
Verdal kommune

Facebook photo