Verdal Idrettsråd

Verdal Idrettsråd

2013-07-26 13.17.19 2013-09-10 18.27.31 2013-08-25 13.26.50
Verdal Idrettsråd skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen. Blant idrettsrådets oppgaver er å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter, og å fordele tilskuddene til «Lokale aktivitetsmidler» (LAM).

 

 

Siste Nytt:

Easy Facebook Feed error:

Error validating access token: Session has expired on Saturday, 04-Aug-18 22:15:47 PDT. The current time is Wednesday, 17-Oct-18 18:43:36 PDT.

Easy Facebook Feed error:

Error validating access token: Session has expired on Saturday, 04-Aug-18 22:15:47 PDT. The current time is Wednesday, 17-Oct-18 18:43:36 PDT.