Verdal Idrettsråd

Verdal Idrettsråd

2013-07-26 13.17.19 2013-09-10 18.27.31 2013-08-25 13.26.50
Verdal Idrettsråd skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen. Blant idrettsrådets oppgaver er å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter, og å fordele tilskuddene til «Lokale aktivitetsmidler» (LAM).

 

Siste Nytt:

Spjeldberget - Kjentmannsmerke nr.9

5 km tur/retur.
En fin tur fra Sul og opp til de gamle skiferbruddet på Spjeldberget.

Slik kommer du deg dit.
Kjør Jamtlandsvegen ( Rv 72) til Sul og ta til venstre opp forbi Olskjelda til parkering i Litjådalen.

Facebook photo

Guddingskallen - Kjentmannsmerke nr 8.

3,2 km tur/retur.
En kort fin tur med utsikt fra toppen til Hyllfjellet mot øst. Snasa mot sør og Hærvola mot nord.

Slik kommer du deg dit.
Kjør Rv 757 forbi Vuku, ta til høyre over Holmen bru og til venstre. Etter ca 1 km ta høre opp Årstadbakkane og til venstre mot "Fjellet". Parker i Årstadlia.

Facebook photo

Raudtuva, Kjentmannsmerke nr 7.

2,8 km tur/retur.
Raudtuva er en topp som ligger øverst i Helgådalen på høyde med Skjækerfossen. En fin, men tildels bratt tur opp til toppen. Flott utsikt utover Helgådalen og innover Skjækerdalen.

Slik kommer du deg dit
Kjør Rv 575 til Ørtugen. Ta til høyre og følg skilting frem P-plass for Raudtuva på Klokkarmoen.

Facebook photo

Østre Judalsvollen. Kjentmannsmerk nr. 6

Turen innover i Juldalen er en lang fottur på 10 km. Man kan også med fordel bruke sykkel. Du følger en, i begynnelsen bratt, skogsbilvei helt inn til Juldalsvollen. Helet turen er skiltmerket, men ikke rødmerket da en følger veien helt inn.

Slik kommer du deg dit
Kjør Rv 757 til du passerer bru over Helgåa i Kleppen. Ca 700 m etter går skogsbilveien inn til høyre. Veien er stengt med bom. Parker ved bommen.

Facebook photo

Malså gruver Kjentmannsmerke nr 5.

3,8 km tur/retur.
Følg gamle gruvvei til enden. Malsådalens Venner og Helgådal IL har gjort en flott jobb både på p-plass og ved gruva, gode rasteplasser, en flott gapahuk og god merking rundt i gruveområdet.

Kjøp konvolutt og ta kjentmannsmerkene!

Slik kommer du deg dit
Kjør Rv 757 til Vollen. Følg skilting til Malså kobberverk. BOMVEG innover i Malsådalen til enden av veien.

Facebook photo

Hærvola Kjentmannsmerke nr 4.
Dette er en av de flotteste og mest besøkte toppene i Verdal.

Fra Gravdal 8 km tur/retur. Dette er en av to merkede turer opp til Hærvola. Denne turen er den lengste, men ikke den bratteste. Derimot er det en del våtere å gå

Slik kommer du deg dit
Kjør Rv 757 til Vollen. Følg skilting til Malså kobberverk. BOMVEG innover i Malsådalen. Parker ved Gravdalen hvor det er skilt og rødmerket helt til toppen.

Fra Holmlitjønna 5 km tur/retur.
Dette er en av to merkede turer opp til Hærvola. Denne turen er den korteste, men bratteste.

Slik kommer du deg dit
Kjør Rv til Vollen. Følg skilting til Malså kobberverk. BOMVEG innover i Malsådalen. Parker ved Holmlitjønna hvor det er skilt og rødmerket helt til toppen.
Husk å skriv besøket i boka.

Facebook photo

Kjentmannsmerke nr 3. Leirsjøen

5 km tur/retur. Dette er en fin/kort tur fra Randåsen

Slik kommer du deg dit.
Fra Rv 757 mot Vuku. Etter 7.1 km fra Stiklestad sving venstre mot Leirådal. Deretter sving høre og så venstre da finner du skilt mot skisttadion.

Facebook photo