Verdal Idrettsråd

Verdal Idrettsråd

2013-07-26 13.17.19 2013-09-10 18.27.31 2013-08-25 13.26.50
Verdal Idrettsråd skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen. Blant idrettsrådets oppgaver er å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter, og å fordele tilskuddene til «Lokale aktivitetsmidler» (LAM).

 

Siste Nytt:

VI VIL GJERNE HA MED ENDA FLERE FADDERE!
Se vedlagt kart om du lurer på hvor postene er👍

Vil DU bli med på laget som fadder til Kjentmannsmerkene i Verdal?

Verdal Idrettsråd og Kjentmannsmerke-komiteen søker nå etter faddere til våre 40 Kjentmannsmerker.

Å være fadder innebærer å ha ansvar for vedlikehold av merking, skilting, tavler og postkasser til den Kjentmannsposten DU blir fadder for. Man kan også være fadder for flere poster. Fadderavtalen vil vare i 3 eller 5 år, etter eget ønske. Du får velge hvilke poster du vil være fadder for så lenge de er ledige.

Vedlikeholdet består eksempelvis av:
*Gå til posten noen ganger i året for å sjekke at merking, postkasse, bøker, blyanter er ok.
*Om noe ikke er ok, melde inn til komiteen, få utdelt nytt utstyr og frakte ut til posten.
*Du blir oppgitt som kontaktperson hvis andre er på posten og ser at noe ikke er ok.

Hvis dette er noe du kan tenke deg, legg igjen en kommentar her, på messenger, eller kontakt noen i komiteen innen 1 uke👍

Vi gleder oss til å få deg med på laget!! 😃

Facebook photo

Vil DU bli med på laget som fadder til Kjentmannsmerkene i Verdal?

Verdal Idrettsråd og Kjentmannsmerke-komiteen søker nå etter faddere til våre 40 Kjentmannsmerker.

Å være fadder innebærer å ha ansvar for vedlikehold av merking, skilting, tavler og postkasser til den Kjentmannsposten DU blir fadder for. Man kan også være fadder for flere poster. Fadderavtalen vil vare i 3 eller 5 år, etter eget ønske. Du får velge hvilke poster du vil være fadder for så lenge de er ledige.

Vedlikeholdet består eksempelvis av:
*Gå til posten noen ganger i året for å sjekke at merking, postkasse, bøker, blyanter er ok.
*Om noe ikke er ok, melde inn til komiteen, få utdelt nytt utstyr og frakte ut til posten.
*Du blir oppgitt som kontaktperson hvis andre er på posten og ser at noe ikke er ok.

Hvis dette er noe du kan tenke deg, legg igjen en kommentar her, på messenger, eller kontakt noen i komiteen innen 14 dager👍

Vi gleder oss til å få deg med på laget!! 😃

Facebook photo